Người dân Indonesia đốt cờ Trung Quốc và Tập Cận Bình

Người dân Indonesia đốt cờ Trung Quốc và Tập Cận Bình

NGƯỜI DÂN INDONESIA ĐỐT ĐỐT ĐỐT 
HÌNH NỘM CỦA TẬP CẬN BÌNH ( xi jin ping )
& LÁ CỜ TRUNG QUỐC ( china flag )

xuyenmocbinh

Bình luận