Người dân Đồng Tâm chờ cuộc đối thoại với lãnh đạo Hà Nội

Chiều ngày 19/4, nhiều người dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) vẫn chờ cuộc đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội. 

Bình luận