Người bị thổi phạt cự cãi CSGT có được xem là chống người thi hành công vụ?

Người bị thổi phạt cự cãi CSGT có được xem là chống người thi hành công vụ?

Điều 257 BLHS quy định: “Chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật”.

Bình luận