Nghệ sĩ Việt làm giàu từ YouTube, Facebook

Việc khán giả xem miễn phí video ca nhạc trên mạng không ngăn cản nhiều nghệ sĩ và doanh nghiệp đứng sau kiếm rất nhiều tiền từ YouTube hay Facebook.

Bình luận