Ngành Công an nỗ lực loại những “con rệp” ra khỏi lực lượng

Ngành Công an nỗ lực loại những “con rệp” ra khỏi lực lượng

Chỉ trong vòng chưa đến nửa năm 2018, có tướng công an đã bị bắt giam, có tướng cách hết chức vụ trong Đảng, bị xem xét kỷ luật và có tướng đang chờ quyết định giáng cấp bậc hàm từ Chủ tịch nước. Sự việc này đã cho thấy điều gì?

Bình luận