Nga triển khai tổ hợp gây nhiễu có thể bao trùm cả châu Âu

Tổ hợp tác chiến điện tử Murmansk-BN vừa xuất hiện ở bán đảo Crimea có thể vô hiệu hóa thông tin liên lạc ở phần lớn diện tích châu Âu.

Bình luận