Nếu có một “bản án" cho vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, nó sẽ dành cho ai?

Nếu có một “bản án" cho vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, nó sẽ dành cho ai?

Lên án các thầy cô, đổ lỗi cho ngành giáo dục là chuyện dễ hiểu. Sự xuất hiện của ông Nhạ tại “điểm nóng” và truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu phải nghiêm khắc xử lý, tôi cho là cần thiết. Là tư lệnh ngành giáo dục thì tất nhiên ông Nhạ phải có trách nhiệm khi trong ngành mình quản lý xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như vậy rồi.

Bình luận