Nam sinh gây bất ngờ nhất đoàn Olympic Toán quốc tế

Nam sinh gây bất ngờ nhất đoàn Olympic Toán quốc tế

Ở đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2017, Quốc Huy - thí sinh giành điểm cao nhất thế giới - lại học ít, khiến các thầy lo nhất. 

Bình luận