Năm APEC 2017 - cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

Năm APEC 2017 - cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

Đây sẽ là cơ hội hiếm có để cùng thể hiện hình ảnh một cộng động Châu Á - Thái Bình Dương năng động, hội nhập và thịnh vượng, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với cộng đồng thế giới

Bình luận