Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần tra hơn 3.200 tấn cho Việt Nam

Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần tra hơn 3.200 tấn cho Việt Nam

Mỹ xác nhận tàu tuần tra USCGC Morgenthau đã được loại biên để chuyển giao cho Việt Nam. 

Bình luận