Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời, cơ quan chức năng 'không biết'

Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời, cơ quan chức năng 'không biết'

Một màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tại đại hội của Tập đoàn Mường Thanh, nhưng chính quyền sở tại vẫn không nắm được việc bắn pháo hoa này có phép hay không.

Bình luận