Một vị Uỷ viên Bộ Chính trị từng nói với cảnh vệ: các cậu không bảo vệ được tớ đâu, nhân dân mới là người bảo vệ tớ

Một vị Uỷ viên Bộ Chính trị từng nói với cảnh vệ: các cậu không bảo vệ được tớ đâu, nhân dân mới là người bảo vệ tớ

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã kể lại câu chuyện khiến ông nhớ mãi khi trao đổi về vấn đề nhiều địa phương đề nghị đưa chủ tịch và bí thư các tỉnh cũng trở thành đối tượng cảnh vệ.

Bình luận