Một ngày làm việc của đội bắt chó thả rông ở Hà Nội

Một ngày làm việc của đội bắt chó thả rông ở Hà Nội

Đội bắt chó thả rông phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội gồm 6 thành viên, được trang bị đầy đủ vợt lưới, rọ sắt, thòng lọng và tiêm phòng dại 3 mũi trước khi thực hiện nhiệm vụ bắt chó thả rông trên địa bàn phường.

 

Bình luận