“Một ngày làm Tướng – xã hội thêm một ngày bình yên”

“Một ngày làm Tướng – xã hội thêm một ngày bình yên”

Xã hội hiện nay cần có những con người như 2 vị tướng Hồ Sỹ Tiến và Nguyễn Anh Tuấn. Bởi thêm một ngày làm tướng của 2 con người này, thì xã hội thêm một ngày bình yên. Chẳng có cái tấm thân, gương mặt uy nghiêm, khiến người khác khiếp sợ như Quan Vũ . Nhưng 2 vị tướng của chúng ta có cái “tâm” để quy phục kẻ xấu, để ngăn ngừa điều ác và có cái “tầm” góp phần đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Bình luận