Một năm hành động trở thành Tổng tư lệnh của lòng dân

Một năm hành động trở thành Tổng tư lệnh của lòng dân

Trong bối cảnh, đất nước đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn được nhân dân đánh giá là người nắm vững nguyên tắc, đủ độ mềm dẻo cần thiết để xử lý các mối quan hệ, kể cả mối quan hệ trong Đảng

Bình luận