Lưu hành tiền Trung Quốc Việt Nam đang bị Hán hóa ?

Lưu hành tiền Trung Quốc Việt Nam đang bị Hán hóa ?

Miễn cưỡng nhìn theo cái lợi trước mắt, việc sử dụng đồng Nhân dân tệ (CNY) sẽ giúp hoạt động mua bán của một số thương nhân, doanh nhân và người dân của 7 tỉnh biên giới sẽ được thuận lợi hơn bởi sự linh hoạt thanh toán, tiết kiệm thời gian và hàng hóa cũng được xuất nhập khẩu dễ dàng hơn.

Bình luận