Lực lượng CAND: Phát huy thành tích, đạt nhiều chiến công xuất sắc trong năm 2018

Lực lượng CAND: Phát huy thành tích, đạt nhiều chiến công xuất sắc trong năm 2018

Năm 2017, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Những chiến công, thành tich xuất sắc của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bình luận