Luật An ninh mạng: Xung quanh quy định lưu trữ thông tin người dùng ở Việt Nam

Luật An ninh mạng: Xung quanh quy định lưu trữ thông tin người dùng ở Việt Nam

uật An ninh mạng sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2019. Nội dung hiện nay được người dùng và cả doanh nghiệp quan tâm là yêu cầu lưu trữ dữ liệu người sử dụng dịch vụ trong nước tại lãnh thổ Việt Nam. Yêu cầu này có nghĩa các doanh nghiệp nước ngoài sắp phải dịch chuyển đám mây điện toán (máy chủ ảo) về Việt Nam.

Bình luận