Luật An ninh mạng làm khó hay giúp ích cho doanh nghiệp?

Việc chứng nhận, kiểm định chất lượng sản phẩm sẽ giúp nhà sản xuất, doanh nghiệp củng cố thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh và quảng bá cho các mặt hàng của mình. Đây là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là khi Việt Nam đang tích cực tham gia quá trình hội nhập. Có thể thấy Luật An ninh mạng được đưa ra là để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Bởi hiện nay, nhiều báo cáo cho rằng, Việt Nam chưa đủ để đảm bảo môi trường số thực sự an toàn, lành mạnh cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

Bình luận