Luật An ninh mạng góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh quốc gia

Luật An ninh mạng góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh quốc gia

Ngày 29/5, Quốc hội đã thảo luận lần cuối ở hội trường về Luật An ninh mạng sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 12/6. Đây là một Dự thảo Luật khó và phức tạp nên cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã lắng nghe, tiếp thu và chỉnh lý kỹ lưỡng.

Nội dung Dự thảo Luật đã được cô đọng hơn so với trước đây. Có nhiều ý kiến tranh luận về sự cần thiết phải ban hành Luật này. Một số quy định được cho là có thể ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan. Nhưng nếu đặt lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự xã hội là lăng kính để soi chiếu, chúng ta sẽ thấy sự cần thiết phải có hành lang pháp lý như thế nào.

Bình luận