Luật An ninh mạng của Trung Quốc có hiệu lực từ 1/6

Luật An ninh mạng của Trung Quốc có hiệu lực từ 1/6

Trung Quốc - quốc gia đang nỗ lực chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng do khủng bố và tấn công mạng, sẽ bắt đầu áp dụng một đạo luật về an ninh mạng bắt đầu từ 1/6. 

Bình luận