Loại mắm đặc biệt phái đoàn Triều Tiên muốn thử khi ăn trưa ở Hà Nội

Loại mắm đặc biệt phái đoàn Triều Tiên muốn thử khi ăn trưa ở Hà Nội

Các thành viên đoàn Triều Tiên khi ăn trưa ở nhà hàng trên phố Nguyễn Du đã gọi một loại mắm đặc biệt không có trong thực đơn.

 

Xem thêm tại: http://xahoivn.net/loai-mam-dac-biet-phai-doan-trieu-tien-muon-thu-khi-an-trua-o-ha-noi.html

Bình luận