Lò đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp ở Trung Quốc

Lò đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp ở Trung Quốc

Lái trực thăng, chèo thuyền, phát hiện kẻ gửi thư đe dọa là khả năng của những học viên tại một trong những cơ sở đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Bình luận