Lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 58 Hoa Kỳ Donald J. Trump (Full Video) | NBC News

The 58th Presidential Inauguration of Donald J. Trump (Full Video) | NBC News

Bình luận