Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trả lời báo chí sau cuộc họp

Lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trả lời báo chí sau cuộc họp

 Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trả lời một số câu hỏi của báo chí.

Bình luận