Lạ lùng điện thoại làm từ gỗ bần

Lạ lùng điện thoại làm từ gỗ bần

Gỗ bần không chỉ để làm nút chai rượu. Một công ty công nghệ nhỏ tại Bồ Đào Nha - nước xuất khẩu gỗ bần hàng đầu thế giới - đang phát triển điện thoại làm từ gỗ bần.  

Bình luận