Ký ức biên giới tháng 2 | VTV.VN

Ký ức biên giới tháng 2 | VTV.VN

Miền biên thùy gắn với hình ảnh người lính là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác văn học, nghệ thuật. Và bài thơ, sau này là bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng" là một trong nhiều sáng tác như thế.

Bình luận