Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND

Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND

Ngày này 71 năm trước, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, quyết đoán, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang của Đảng, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu – Hà Nội đập tan âm mưu tiến hành cuộc đảo chính phản cách mạng của bọn phản động Việt Nam quốc dân Đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp và bọn đặc vụ Tưởng Giới Thạch dự định tiến hành vào ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước cộng hòa Pháp.

Bình luận