Khu đô thị Thủ Thiêm đã được quy hoạch như thế nào?

Khu đô thị Thủ Thiêm đã được quy hoạch như thế nào?

Ngày 04/6/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg kèm theo Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/5.000 về phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM). Với diện tích khoảng 930ha, dân số Khu đô thị mới khoảng 200.000 người

Ngày 16/9/1998, Kiến trúc sư Trưởng thành phố đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm dựa trên bản đồ quy hoạch 1/5000.

Bình luận