Không sợ phải nộp thuế mà chỉ sợ thu thuế không công bằng

Việc đề xuất đánh thuế tài sản mà đáng chú ý là đánh thuế nhà, đất mà Bộ Tài chính đưa ra gần đây đang tạo ra những tranh cãi lớn, có ý kiến phản đối, có ý kiến ủng hộ, thậm chí cho rằng, chính sách thuế này ban hành càng sớm càng tốt!

Bình luận