Không sợ phải nộp thuế mà chỉ sợ thu thuế không công bằng

Không sợ phải nộp thuế mà chỉ sợ thu thuế không công bằng

Việc đề xuất đánh thuế tài sản mà đáng chú ý là đánh thuế nhà, đất mà Bộ Tài chính đưa ra gần đây đang tạo ra những tranh cãi lớn, có ý kiến phản đối, có ý kiến ủng hộ, thậm chí cho rằng, chính sách thuế này ban hành càng sớm càng tốt!

Bình luận