Không phải tiền hay son, phụ nữ Việt Nam muốn được tặng gì vào 20/10?

Không phải tiền hay son, phụ nữ Việt Nam muốn được tặng gì vào 20/10?

Bạn đã nhầm nếu nghĩ phái đẹp luôn muốn được tặng quà đắt tiền nhân dịp 20/10. Phụ nữ Việt Nam thật sự mong chờ những thứ khác, có ý nghĩa hơn với cuộc sống của họ.

Bình luận