Không dung túng cho tội phạm xâm hại trẻ em

Không dung túng cho tội phạm xâm hại trẻ em

“Phải nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ các vụ xâm hại trẻ em” là nội dung chỉ đạo và đề nghị thống nhất của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, được báo chí đăng tải rộng khắp suốt mấy ngày qua. Điều này không chỉ thể hiện sự sâu sát, quan tâm đến lợi ích nhỏ nhất của người dân, mà còn cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ trong việc bảo vệ trẻ em.

Bình luận