Không có chuyện Trung Quốc nổ súng chiếm đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa của Việt Nam!

Không có chuyện Trung Quốc nổ súng chiếm đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa của Việt Nam!

 

Theo Infonet đưa tin: “Trung Quốc đưa “dân quân” vây đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa”. Mặc dù tiêu đề này đã được sửa do trước đó có nói “nổ súng chiếm đảo”, tuy nhiên việc chữa cháy này chỉ diễn ra sau khi nhận được phản ứng của dư luận về việc có hay không thông tin Trung Quốc nổ súng và khi nó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chính vì điều này đã khiến một số bộ phận bạn đọc hiểu sai về sự việc này và biến điều này thành cái cớ để các phần tử phản động trong và ngoài nước lu loa rằng, “Trung Quốc đã chiếm đảo còn Việt Nam không có động tĩnh gì”.

 

 

Bình luận