Khởi nghiệp bảo mật trong Internet kết nối vạn vật - mảnh đất còn bỏ ngỏ | VTV24

Khởi nghiệp bảo mật trong Internet kết nối vạn vật - mảnh đất còn bỏ ngỏ | VTV24

50 tỷ vạn vật kết nối đến năm 2020 - Bạn đã biết gì về Internet of thing?

Bình luận