Khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

IEC Quảng Ngãi là “Thành phố Giáo dục Quốc tế” đầu tiên trong chuỗi dự án sẽ được NHG triển khai trên các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

IEC Quảng Ngãi có tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trên diện tích gần 10 ha. Học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình quốc tế từ mầm non đến trưởng thành gồm các cấp học: Saigon Academy (SGA), iSchool, United Kingdom Academy (UKA), School of North America (SNA).

Bình luận