Khi những đồng tiền lẻ trở thành “bồ câu” đưa thư cho “Việt Tân”

Khi những đồng tiền lẻ trở thành “bồ câu” đưa thư cho “Việt Tân”

Nếu như trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đồng bào ta bị “con đỉa” thực dân bám vào “hút máu” thì ngày nay, trong thời bình, người dân lại bị những “con đỉa” khác bám mãi không dứt. Chúng ẩn mình rất tốt, chỉ xuất hiện khi có hoàn cảnh thuận lợi, đồng thời lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để tiếp cận và gây hại. Một khi bị đốt chết thì những con còn sống vẫn tiếp tục dã tâm chung của loài đỉa. Hiện nay, trong số này thì “Việt Tân” được xem là “con đỉa” lớn nhất, luôn trực chờ cơ hội để thực hiện âm mưu phá hoại

Bình luận