Khi Chính phủ đi vào vùng tâm bão

Khi Chính phủ đi vào vùng tâm bão

Ngay từ khi có thông tin về cơn bão có tên quốc tế là Tembin đang hoạt động tại đảo Pa-la-oan (Philippin) khiến gần 200 người dân thiệt mạng, Thủ tướng đã ra công điện khẩn, chỉ đạo kịp thời về công tác ứng phó với bão. Công điện khẩn của Thủ tướng được truyền tới từng địa phương, mệnh lệnh di dời người dân, tàu thuyền về nơi an toàn của người đứng đầu Chính phủ được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

Bình luận