Khám xét nhà ông Trầm Bê và Phan Huy Khang

Khám xét nhà ông Trầm Bê và Phan Huy Khang

Vào 15 giờ 1.8, Bộ Công an đến nhà ông Trầm Bê tại Q.6 và Q.Bình Tân (TP.HCM) để tiến hành khám xét.

Bình luận