Khác biệt khi người Mỹ và người Ấn Độ tham gia giao thông

Ở Mỹ, người đi bộ sang đường đúng chỗ, còn ở Ấn Độ, người đi bộ sang đường bất cứ chỗ nào trừ nơi có vạch kẻ đường dành riêng.

Bình luận