Kêu gọi cho hòa bình: Có nghĩa gì khi chỉ mình Triều Tiên phi hạt nhân hóa?

Kêu gọi cho hòa bình: Có nghĩa gì khi chỉ mình Triều Tiên phi hạt nhân hóa?

Nền văn minh hiện đại đang lâm vào ngõ bí đó là chiến tranh hạt nhân. Sản xuất ra loại vũ khí hủy diệt này, để làm gì ai cũng đã quá rõ. Với lá bài này dường như Triều Tiên tìm thấy mọi sự giúp đỡ từ vô hình đến hữu hình, kể cả được nhượng bộ ở giới hạn tối đa. Vì thế mà vũ khí hạt nhân – thứ mà rất nhiều người ghét nhưng ngày càng lan rộng.

Bình luận