Infographic: Điểm mới nhất cần biết về kỳ thi THPT quốc gia

Infographic: Điểm mới nhất cần biết về kỳ thi THPT quốc gia

Những thay đổi trong cấu trúc đề thi, các quy chế để xét tốt nghiệp THPT, các quy chế chấm thi,... trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ được cập nhật đầy đủ trong Infographic sau đây.

Bình luận