Hy vọng mới cho những người bị Ung thư Gan

 Một phương pháp tiên tiến trong điều trị ung thư Gan đã được áp dụng ở nước ta.

   

Bình luận