Hy vọng mới cho những người bị Ung thư Gan

Hy vọng mới cho những người bị Ung thư Gan

 Một phương pháp tiên tiến trong điều trị ung thư Gan đã được áp dụng ở nước ta.

   

Bình luận