Hướng dẫn chằng chống nhà cửa khi bão về

Người dân có thể bảo vệ nhà cửa chống bão bằng một số biện pháp sau:

Bình luận