"Hơn 91 triệu người dân sẽ có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử

 

"Hơn 91 triệu người dân sẽ có hồ sơ quản lý sức khoẻ điện tử..." đây là mục tiêu Chính phủ đặt ra đến hết năm 2017.

   

Bình luận