Học viên An ninh nhân dân thực hiện điều lệnh đều răm rắp

Học viên An ninh nhân dân thực hiện điều lệnh đều răm rắp

 Các học viên Học viện An ninh nhân dân đã có những màn thực hiện các động tác điều lệnh đều răm rắp tại hội thi điều lệnh Công an nhân dân khối học viện năm học 2016 2017.

Bình luận