Học hỏi cơ chế tiến cử cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng

Học hỏi cơ chế tiến cử cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng

 

Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi sẽ có cơ hội nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể quận, huyện… . Đây là một trong những nội dung của đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ mà Thành ủy Đà Nẵng mới thông qua. Không chỉ tạo cơ hội, chủ trương này còn là động lực để cán bộ trẻ phấn đấu, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương

Bình luận