Hình ảnh đầu tiên bên trong chung cư ở London sau khi lửa tàn

Những hình ảnh đầu tiên về hiện trường bên trong chung cư bị cháy ở London cho thấy mức độ thảm khốc của vụ hỏa hoạn.

Bình luận