Hệ thống phòng thủ vũ trụ chống tên lửa đạn đạo của Nga

Lực lượng phòng không vũ trụ Nga có nhiệm vụ bảo vệ các khu vực công nghiệp và quân sự quan trọng khỏi tên lửa đạn đạo liên lục địa Mỹ.

Bình luận