Hãy chấm dứt xuyên tạc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hãy chấm dứt xuyên tạc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thông tin tiêu cực về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được cung cấp bởi Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, như bắt được vàng các đối tượng: “Phạm Thành”, “Hoa Kim Cương”, “Nguyễn Văn Hải”, “Vu Hai Tran”, “Hoa Mai Nguyen”… chia sẻ rầm rộ, tỏ ra hả hê, vui sướng mỉa mai về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Thậm chí các đối tượng còn “dậu đổ bìm leo” vẽ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: nào là “phe phái đấu đá nhau”; “tranh giành quyền lực”; không những thế, cứ như thông lệ cầm đèn chạy trước ô tô chúng lại le te “ăn ốc nói mò”, dự kiến nâng “ông nọ, nhấc bà kia” vào cái chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới đây…

Bình luận