Hành trình lịch sử từ Memot đến Lộc Ninh của ông Hun Sen

Hành trình lịch sử từ Memot đến Lộc Ninh của ông Hun Sen

40 năm trước đây, ở tuổi 25, trung tá Hun Sen từ bỏ hàng ngũ Pol Pot, băng rừng sang Việt Nam, từ đó thay đổi số phận mình và cho cả đất nước Campuchia.

Bình luận